Особлива інформація Емітента:

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата вчинення дії: 29.03.2019

Дата оприлюднення: 02.04.2019

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів