Особлива інформація Емітента:

Про зміну складу посадових осіб ПРАТ "ГМІ"

Дата вчинення дії: 29.03.2019

Дата оприлюднення: 02.04.2019

Зміна складу посадових осіб

Дочірні категорії