Особлива інформація Емітента:

Про зміну складу посадових осіб ПРАТ "ГМІ"

Дата вчинення дії: 29.03.2019

Дата оприлюднення: 02.04.2019

Зміна складу посадових осіб

Особлива інформація Емітента:

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата вчинення дії: 29.03.2019

Дата оприлюднення: 02.04.2019

Надання згоди на вчинення значних правочині

Дочірні категорії