Особлива інформація Емітента:

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата вчинення дії: 29.03.2019

Дата оприлюднення: 02.04.2019

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація Емітена: Про зміну складу посадових осіб ПРАТ "ГМІ"

Зміна складу посадових осіб

Регулярна річна інформація ПРАТ «ГМІ» (річний звіт за 2017р.)

Звіт за 2017 рік.

Регулярна річна інформація ПРАТ «ГМІ» (річний звіт за 2016р.)

Звіт за 2016 рік.

ПРАТ «ГМІ» повідомляє: найближчим часом на web-сайті компанії буде відновлена регулярна річна та особлива інформація емітента за попередні періоди, яка була втрачена після оновлення сайту.

Регулярна річна інформація ПРАТ «ГМІ» (річний звіт за 2015р.)

Звіт за 2015 рік.

Регулярна річна інформація ПРАТ «ГМІ» (річний звіт за 2014р.)

Звіт за 2014 рік. частина перша

Звіт за 2014 рік. Частина друга

Регулярна річна інформація ПРАТ «ГМІ» (річний звіт за 2013р.)

Звіт за 2013 рік. частина перша

Звіт за 2013 рік. Частина друга

Дочірні категорії